Watch Intro Video

Video

Tandakademin - en utbildningsplattform för tandvården

Tandakademin är ett initiativ från Internetodontologi, Sveriges ledande kunskapsdatabas för tandvårdspersonal. Tandakademin ser att digitala föreläsningar fyller ett tomrum och gör vidareutbildning tillgänglig för alla. Utöver tillgängligheten finns dessa fördelar:

  • Utbildning när och var det passar dig
  • Färre resdagar som bidrar till mindre intäktsbortfall för kliniken
  • Möjligheten att repetera kurserna flera gånger
  • Certifiering och intyg
  • Ett miljövänligt alternativ

Vi är stolta att kunna presentera några av Sveriges bästa föreläsare inom sina respektive specialistområden och vi kommer löpande att utöka kursutbudet!

Om Internetodontologi

Internetodontologi.se startade hösten 2011 och har cirka 60 000 besökare per månad. Syftet med webbplatsen är att förse tandvårdspersonal med en kunskapsdatabas. Professionen använder webbplatsen i den kliniska vardagen och i samband med studier. Internetodontologi erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad - koncentrerade översikter för olika odontologiska tillstånd och dess diagnostik och behandling. Faktabladen författas av specialister och därefter granskas av ett vetenskapligt råd inom samma specialitet för att öka vetenskaplighetsgraden för informationen.

Kontaktpersoner