Watch Intro Video

Video

Om Tandakademin

En utbildningsplattform för tandvården

Tandakademin.se är ett initiativ från Sveriges ledande kunskapsdatabas, internetodontologi.se tillsammans med Sveriges digitala specialistklinik, Boneprox, i en tid då möjligheterna att genomföra fysiska utbildningar är begränsade. På Tandakademin ser vi att våra digitala föreläsningar fyller ett tomrum och göra utbildningar tillgängliga för alla. Vid sidan om tillgängligheten finns det många andra fördelar:


  • Inga intäktsbortfall på grund av långa resor & dyra kurser
  • Möjligheten att repetera kurserna flera gånger
  • Certifiering & intyg 
  • Miljövänligt alternativ 
  • När och var det passar dig

Vi är stolta att kunna presentera några av Sveriges bästa föredragshållare inom sina respektive specialistområden och vi kommer löpande att utöka utbudet till fler specialistområden.


Om Internetodontologi

Internetodontologi.se startade hösten 2011 och har ca. 60 000 besökare/månad. Syftet med webbplatsen är att förse tandvårdspersonal med en kunskapsdatabas. Professionen använder sidan i den kliniska vardagen och i samband med studier.Internetodontologi.se erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad – koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd. Faktabladen författas av specialister inom de olika odontologiska specialiteterna och granskas av ett vetenskapligt råd inom samma specialitet för att öka vetenskaplighetsgraden.

 

Om Boneprox

Boneprox har sedan 2013 förenklat remissflödet för tandläkare, underlättat för kliniker att komma i kontakt med specialister samt introducerat tandvården för nya lösningar på gamla problem med hjälp av artificiell intelligens. Boneprox finns idag på ett hundratals kliniker runt om i Norden och jobbar med världsledande specialister inom bland annat radiologi, oral medicin och ett flertal områden. 


Kontaktpersoner