Är ni flera på kliniken som önskar gå kursen?

Course curriculum

  1. Introduktion och diagnostik

   GRATIS DEMO
  2. Kunskapsquiz I

  1. Historik

  2. Kunskapsquiz II

  1. Forskning och odontologins roll

  1. Terapival

  2. Kunskapsquiz III

About this course

 • 10 lektioner
 • 1 timmas videoinnehåll
 • Värde 2 300 kr

Föreläsare

Anette Fransson

Övertandläkare i Ortodonti • Odont Dr

Anette är övertandläkare inom Ortodonti, disputerad inom sömnmedicin 2003 och har i många år behandlat patienter som lider av snarkning och obstruktiv sömnapné. Under 14 år var hon styrelseledamot i European Academy of Dental Sleep Medicine.