Har du frågor, kontakta oss på tandakademin@internetodontologi.se

Curriculum

  1. Intro

  2. Instruktion

  3. Innan vi börjar

  4. Introduktion

  1. Berättigande, indikation och remissutformning

  2. Optimering

  3. Kunskapskontroll del 1

  1. Patientfall inför implantatbehandling

  1. Nervskador, postoperativa komplikationer och patologiska fynd som ej sanerats

  2. Kunskapskontroll del 3

  1. Implantatkontroll, remiss och fixturkontroll

  2. Kunskapskontroll del 4

  1. Vad tyckte du om kursen?

Om kursen

 • 13 lektioner
 • 2 poäng
 • 65 minuter kurstid
 • Värde 2 500 kr (inkl. moms)

Föreläsare

Cinar Aziman

Specialist in dentomaxillofacial radiology

Specialist in dentomaxillofacial radiology, M.Sc., DDS at Karolinska institutet