Är ni flera på kliniken som önskar gå kursen?

Curriculum

  1. Etiologi och spridning av infektion och inflammation (12 min)

  2. Kunskapskontroll del 2

  1. Kopplingen mellan parodontit och allmänsjukdomar (lungsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar och Alzheimers) (11 min)

  2. Kunskapskontroll del 3

  1. Kopplingen mellan parodontit och allmänsjukdomar (diabetes, hjärt- kärlsjukdomar) (11 min)

  2. Kunskapskontroll del 4

Om kursen

 • 11 lektioner
 • 2 poäng
 • 75 minuter kurstid
 • Värde 1 900 kr (inkl. moms)

Föreläsare

Björn Klinge

Specialist i parodontologi

Björn Klinge är tandläkare, specialist i parodontologi, tidigare professor i parodontologi och dekanus vid Karolinska Institutet och också senare vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Han har fortsatt anknytning till båda dessa universitet. Många uppdrag inom professionella sammanslutningar nationellt och internationellt, särskilt med inriktning på parodontologi och implantatbehandling. Under lång tid intresserat sig för sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa. Hävdar – till mångas förvåning – att munnen är en del av kroppen.

Vad kursdeltagare tyckte om kursen

“Animationerna tydliggjorde mycket”

“Mycket bra kurs, man lär sig mycket”