Föreläsare

Björn Klinge

Specialist i parodontologi

Björn Klinge är tandläkare, specialist i parodontologi, tidigare professor i parodontologi och dekanus vid Karolinska Institutet och också senare vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Han har fortsatt anknytning till båda dessa universitet. Många uppdrag inom professionella sammanslutningar nationellt och internationellt, särskilt med inriktning på parodontologi och implantatbehandling. Under lång tid intresserat sig för sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa. Hävdar – till mångas förvåning – att munnen är en del av kroppen.

Course curriculum