Är ni flera på kliniken som önskar gå kursen?

Curriculum

  1. Grundläggande kunskaper på kliniken, praktisk strålskydd, optimering av röntgenapparaten

   GRATIS DEMO
  2. Kunskapskontroll del 1

   GRATIS DEMO
  1. Exponering, halveringsteknik, modificerad parallellteknik

  2. Kunskapskontroll del 3

  1. Bitewing (teknik & vanliga fel), kvalitet i röntgen & lägesbestämning

  2. Kunskapskontroll del 4

Om kursen

 • 1 550,00 kr
 • 60 minuter
 • 12 lektioner
 • 3 poäng

Föreläsare

Mats Säll

Specialist odontologisk radiologi

Mats Säll är en av Sveriges ledande käk- och ansiktsradiologer med sin tandläkarutbildning från Institutionen för odontologi i Umeå och har flera års erfarenhet som specialist för St. Olavs Sjukhus, där han har bidragit med sin kompetens för att främja professionell utveckling och forskning inom tandvården. Mats beskrivs som mycket noggrann och kompetent, och är alltid redo för att besvara era frågeställningar.